Wybory do komitetów naukowych PAN

W okresie między styczniem a majem 2024r. upływają aktualne kadencje komitetów naukowych PAN. W związku z powyższym rozpoczęty zostaje proces wyborów do komitetów.

Regulamin oraz harmonogram wyborów znajduje się na stronie głównej PAN (https://pan.pl/) w zakładce Komitety Naukowe/Wybory. Znajduje się tam także instrukcja do rejestracji w systemie wyborczym. Wybory do komitetów naukowych PAN zostaną przeprowadzone przy pomocy Elektronicznego Systemu Wyborczego Polskiej Akademii Nauk (ESWPAN). Rejestracja uczestników wyborów w systemie ESWPAN odbędzie się między 5 lipca a 6 października.