Strukturę komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN w kadencji 2020-2023 tworzą komisje: 

  • Komisja Aktywności Fizycznej, Sportu i Promocji Zdrowia
  • Komisja Kompleksowej Rehabilitacji

oraz zespoły zadaniowe:

  • Zespół Zadaniowy ds. Wydawnictw Naukowych, Dydaktycznych i Popularnonaukowych
  • Zespół Zadaniowy ds. Kultury Fizycznej Służb Mundurowych
  • Zespół Zadaniowy ds. Diagnostyki i Leczenia Wad Kręgosłupa
  • Zespół Zadaniowy ds. Kontaktów ze Środowiskiem Osób z Niepełnosprawnościami

 

W skład Komisji Aktywności Fizycznej, Sportu i Promocji Zdrowia na kadencję 2020 – 2023 roku wchodzą:

Przewodniczący: prof. Edward MLECZKO, Kraków

Członkowie: 

Prof. Wiesław OSIŃSKI, Poznań

Prof. Zbigniew WAŚKIEWICZ, Katowice 

Prof. Grzegorz JURAS, Katowice

Prof. Teresa SŁAWIŃSKA-OCHLA , Wrocław

Prof. Aleksander RONIKIER, Warszawa

Prof. Zofia IGNASIAK, Wrocław

Prof. Bartosz MOLIK, Warszawa

Dr hab. Zbigniew SZYGUŁA, Kraków

Dr hab. Wioletta DZIUBEK-ROGOWSKA, Wrocław

 

W skład Komisji Kompleksowej Rehabilitacji na kadencję 2020 – 2023 roku wchodzą:

Przewodniczący: dr hab. Iwona SARZYŃSKA-DŁUGOSZ, Warszawa

Wiceprzewodnicząca: dr hab. Joanna KOSTKA, Łódź

Członkowie: 

Dr hab. Joanna SZCZEPAŃSKA-GIERACHA, Wrocław

Dr hab. Krystyna KSIĘŻOPOLSKA-ORŁOWSKA, Warszawa

Dr hab. Dominika SZALEWSKA, Gdańsk 

Dr hab. Aneta BAC,  Kraków

Dr hab. Katarzyna HOJAN,  Poznań 

Dr hab. Przemysław LISIŃSKI, Poznań

Dr hab. Joanna BUGAJSKA, Warszawa

 

W skład Zespołu Zadaniowego ds. Wydawnictw Naukowych, Dydaktycznych i Popularnonaukowych na okres kadencji 2020-2023 wchodzą:

Przewodniczący: dr hab. Dariusz BIAŁOSZEWSKI, Warszawa

Członkowie:

 Dr hab. Dariusz CZAPROWSKI, Olsztyn

 Prof. dr hab. Zofia IGNASIAK, Wrocław

 Prof. dr hab. Grzegorz JURAS, Katowice

 Prof. dr hab. Krzysztof KLUKOWSKI, Warszawa

 Dr hab. Piotr MIKA, Kraków

 Prof. dr hab. Bartosz MOLIK, Warszawa

 Prof. dr hab. Aleksander RONIKIER, Warszawa

 Dr hab. Krystyna ROŻEK-PIECHURA, Wrocław

 Mgr JolantaJEDLIŃSKA, PZWL, Warszawa

 

W skład Zespołu Zadaniowego ds. Kultury Fizycznej Służb Mundurowych na okres kadencji 2020-2023 wchodzą:

Przewodniczący: dr hab. Marek SOKOŁOWSKI, Poznań

Członkowie:

Prof. Krzysztof KLUKOWSKI, Warszawa

Prof. Jacek LEWANDOWSKI, Poznań

Dr hab. Zbigniew WOCHYŃSKI, Dęblin

Dr hab. Ryszard JASIŃSKI, Wrocław

 

W skład Zespołu Zadaniowego ds. Diagnostyki i Leczenia Wad Kręgosłupa na okres kadencji 2020-2023 wchodzą:

Przewodniczący: prof. Tomasz KOTWICKI, Poznań

Członkowie:

Prof. Jacek LEWANDOWSKI, Poznań

Dr hab. Dariusz CZAPROWSKI, Olsztyn

Dr hab. Dariusz BIAŁOSZEWSKI, Warszawa

Dr hab. Andrzej MYŚLIWIEC, Katowice

Mgr Tomasz KABAŁA, Wrocław

 

W skład Zespołu Zadaniowego ds. Kontaktów ze Środowiskiem Osób z Niepełnosprawnościami na okres kadencji 2020-2023 wchodzą:

Przewodniczący: prof. Bartosz MOLIK, Warszawa

Członkowie:

Prof. Anna MARCHEWKA, Kraków

Dr hab. Andrzej MYŚLIWIEC, Katowice

Mgr Paweł BABIJ, Łódź

Dr hab. Maciej WILSKI, Poznań

Mgr Jan Filip LIBICKI, senator