Komitet swym zakresem działania obejmuje nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu i nauki medyczne.

Regulamin Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN na lata 2020-2023

Regulamin udzielania patronatu naukowego Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN

Regulamin przyznawania nagród naukowych Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej (aktualizacja)