Przewodnicząca:

Prof. dr hab. n. med. Jolanta KUJAWA - Uniwersytet Medyczny, Łódź 


Zastępcy Przewodniczącej:

Prof. dr hab. Wiesław OSIŃSKI -  Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie 

Prof. dr hab. n. med. Andrzej ZIEMBA - Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego, Polska Akademia Nauk


Członkowie:

Prof. dr hab. Jacek LEWANDOWSKI - Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań

Prof. dr hab. Anna MARCHEWKA - Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków

Prof. dr hab. Anna SKRZEK - Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław


Sekretarz naukowy:

Dr hab. n. o zdr. Joanna KOSTKA - Uniwersytet Medyczny Łódź