Przewodnicząca:

1. Prof. dr hab. n. med. Jolanta KUJAWA - Uniwersytet Medyczny, Łódź 

Zastępcy Przewodniczącej:

2. Prof. dr hab. n. o k.f. Wiesław OSIŃSKI - Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

3. Prof. dr hab. n. med. Andrzej ZIEMBA - Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej   im. Mirosława Mossakowskiego, Polska Akademia Nauk

Członkowie Prezydium:

4. Prof. dr hab. n. o k.f. Jacek LEWANDOWSKI - Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu; Akademia Kaliska – Kalisz

5. Prof. dr hab. n. o k.f. Anna MARCHEWKA - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

6. Prof. dr hab. n. o k.f. Anna SKRZEK - Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

Sekretarz naukowy:

7. Dr hab. n. o zdr. Joanna KOSTKA, prof. UM - Uniwersytet Medyczny Łódź

Członkowie:

8. Dr hab. n. med. Dariusz Jerzy BIAŁOSZEWSKI, prof. WUM - Warszawski Uniwersytet Medyczny

9. Dr hab. n. o k.f. Dariusz CZAPROWSKI, prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10. Dr hab. n. o k.f. Wioletta DZIUBEK-ROGOWSKA, prof. AWF - Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

11. Prof. dr hab. n. o k.f. Zofia IGNASIAK - Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

12. Dr hab. n. o k.f. Ryszard JASIŃSKI, prof. AWF - Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

13. Prof. dr hab. n. o k.f. Grzegorz JURAS - Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

14. Prof. dr hab. n. o k.f. Andrzej KLIMEK - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

15. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof KLUKOWSKI – emerytowany profesor, nauczyciel akademicki w AWF J. Piłsudskiego i Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. J. Rusieckiego

16. Prof. dr hab. n. med. Tomasz KOTWICKI - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

17. Dr hab. n. o k.f. Michał LENARTOWICZ, prof. AWF - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

18. Prof. dr hab. n. o k.f. Piotr MIKA - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

19. Prof. dr hab. n. o k.f. Edward MLECZKO - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

20. Prof. dr hab. n. o k.f. Bartosz MOLIK - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

21. Dr hab. n. o k.f. Andrzej MYŚLIWIEC - prof. AWF – Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

22. Prof. dr hab. n. o k.f. Aleksander RONIKIER - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

23. Prof. dr hab. n. o k.f. Krystyna ROŻEK-PIECHURA - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

24. Prof. dr hab. n. o k.f. Teresa SŁAWIŃSKA-OCHLA - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

25. Prof. dr hab. n. o zdr. Joanna SZCZEPAŃSKA-GIERACHA - Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

26. Dr hab. n o k.f. Zbigniew SZYGUŁA, prof. AWF, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

27. Prof. dr hab. n. o k.f. Zbigniew WAŚKIEWICZ - Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

28. Prof. dr hab. n. o k.f. Ryszard ŻARÓW - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

29. Prof. dr hab. n. o k.f. Jerzy Andrzej ŻOŁĄDŹ - Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Członkowie specjaliści KRKFiIS:

30. Mgr Paweł BABIJ - przedstawiciel przemysłu i wystawców sprzętu rehabilitacyjnego

31. Mgr biol. Jolanta JEDLIŃSKA – Starszy Wydawca, Pion Wydawniczy PZWL, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A

32. Dr n. o k.f. Tomasz KABAŁA – dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Creator z siedzibą we Wrocławiu;

33. Dr hab. n. med. Krystyna KSIĘŻOPOLSKA-ORŁOWSKA – emerytowana prof. NIGRiR - Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie,

34. Mgr Jan Filip LIBICKI – senator X Kadencji Senatu, Przewodniczący Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

35. Dr n. med. Gianluca PADULA – bioinżynier, kierownik DynamoLab Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

36. Dr hab. n. med. Iwona SARZYŃSKA-DŁUGOSZ – specjalista neurolog, specjalista

rehabilitacji medycznej Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

37. Płk rez. dr hab. Marek SOKOŁOWSKI, prof. AWF – przedstawiciel służb mundurowych (Wojska Lądowe), AWF im. E. Piaseckiego w Poznaniu

38. Dr hab. n. o zdr. Maciej WILSKI, prof. AWF - AWF im. E. Piaseckiego w Poznaniu

39. Płk rez. dr hab. Zbigniew WOCHYŃSKI, prof. LAW - przedstawiciel lotnictwa; Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie