Formularz zgłoszenia wniosku o udzielenie patronatu naukowego Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN (dokument Word)

Logo Komietetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN