W dniu 12 grudnia 2021 r. za pośrednictwem aplikacji MS Teams odbyło się zebranie plenarne KRKFiIS PAN.  

Zebranie prowadziła przewodnicząca KRKFiIS PAN prof. Jolanta Kujawa. Wzięło w nim udział 29 członków Komitetu.

Zebranie przebiegało wg następującego porządku:

1. Przywitanie uczestników zebrania

2. Przedstawienie i przyjęcie planu zebrania.

3. Sprawozdanie z zebrania plenarnego Wydziału V

4. Sprawozdanie z zebrania wyborczego PAN (8.12.2022)

5. Sprawozdanie z Kongresu Zdrowie Polaków 2022

6. Dr hab. Marek Sokołowski prof. AWF - sprawozdanie z XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Kultura fizyczna w służbach mundurowych - wczoraj - dziś - jutro"

7. Dr hab. Zbigniew Wochyński prof. LAW: Diagnostyka predyspozycji i zdolności psychomotorycznych podchorążych pilotów w warunkach ekstremalnych ćwiczeń fizycznych"

8. Monografia z okazji 70-lecia PAN

9. Głosowanie nad stanowiskiem Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN w sprawie rehabilitacji uroginekologicznej

10. Sprawozdanie z działalności Zespołu Zadaniowego ds. Wydawnictw Naukowych, Dydaktycznych i Popularnonaukowych

11. Wolne wnioski

12. Zamknięcie zebrania