4 KZP

W dniach 17-18 października 2022 r. odbyła się czwarta edycja Kongresu „Zdrowie Polaków 2022”.
Podczas Kongresu odbyła się sesja Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN.

Nagranie z sesji dostępne jest w kanale YouTube Kongresu (dzień 2, kanał 3) pod linkiem:>LINK< 

Sesja KRKFiIS PAN rozpoczyna się w czasie 4:13:02

 

Tytuł panelu: Problematyka zaburzeń psychofizycznych u dzieci i młodzieży

w aspekcie kompleksowej rehabilitacji oraz działalności sportowo-rekreacyjnej

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa, prof. dr hab. Bartosz Molik

prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Kierownik Kliniki Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Przewodnicząca Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN

prof. dr hab. n. kf Bartosz Molik

Rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN

Program:

  1. Komputerowa ocena spontanicznej ruchliwości noworodka (OSESEC) jako propozycja wczesnego rozpoznawania i dokumentowania problemów w rozwoju motorycznym – prof. Andrzej Myśliwiec (a, b), prof. Małgorzata Matyja (a), dr Iwona Doroniewicz (a), mgr inż. Daniel Ledwoń (c), dr inż. Monika Bugdol (c)

    (a) Instytut Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

    (b) Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN 

    (c) Katedra Informatyki Medycznej i Sztucznej Inteligencji, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska w Gliwicach

  2. Stan kondycji fizycznej dzieci i młodzieży polskiej – raport z badań – prof. Bartosz Molik (Rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN)
  3. Profilaktyka nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży w aspekcie ukierunkowanej aktywności fizycznej – prof. Wiesław Osiński (członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN), dr hab. Adam Kantanista prof. AWF (Kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportów Całego Życia, AWF Poznań), dr hab. Rafał Stemplewski prof. AWF (Kierownik Zakładu Cyfrowych Technologii w Aktywności Fizycznej, AWF Poznań)
  4. Konsekwencje zespołów depresyjnych u dzieci i młodzieży oraz ich profilaktyka  i terapia na drodze działalności sportowo-rekreacyjnej – prof. Barbara Remberk (Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży)