zebranie-plenarne-krfiis

W dn. 27 maja 2022r. we Wrocławiu odbyło się zebranie plenarne KRKFiIS PAN. Zebranie towarzyszyło Konferencji XI MIĘDZYNARODOWE DNI FIZJOTERAPII. OD JUNIORA DO SENIORA – FIZJOTERAPIA ŁACZY POKOLENIA.

Zebranie prowadził wiceprzewodniczący KRKFiIS PAN prof. Wiesław Osiński. Program zebrania przebiegał wg. następującego porządku:

  1. Przywitanie uczestników zebrania
  2. Przedstawienie i przyjęcie planu zebrania. 
  3. Dr hab. n. med. Piotr Majcher - wspomnienie
  4. Jubileusz 70-lecia Polskiej Akademii Nauk 
  5. "Rehabilitacja urologiczna a Evidence-BasedMedicine" - dr n. o zdr. Kuba Ptaszkowski; Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  6. Głosowanie nad kandydaturą dr hab. n. med. Iwony Sarzyńskiej-Długosz do pełnienia funkcji przewodniczącej Komisji Kompleksowej Rehabilitacji KRKFiIS PAN
  7. Głosowanie nad stanowiskiem Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN w sprawie aktywności fizycznej i uczestnictwa Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w okresie pandemii COVID-19 
  8. Aktualności dotyczące działalności wydawniczej KRKFiIS PAN (aneksowanie umowy partnerskiej z PZWL/PWN, patronat KRKFiIS PAN  nad wznowionym wydaniem podręcznika „Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie”)
  9. Sprawy różne – Informacja na temat decyzji o dofinansowaniu konferencji organizowanych przez członków KRKFiIS PAN
  10. Wolne wnioski