W dniu 10 grudnia 2021 r. za pośrednictwem aplikacji MS Teams odbyło się zebranie plenarne KRKFiIS PAN. Zebranie prowadziła przewodnicząca KRKFiIS PAN prof. Jolanta Kujawa. Wzięło w nim udział 29 członków Komitetu.

Zebranie przebiegało zgodnie z następującym porządkiem obrad: 

  1. Przywitanie uczestników spotkania – prof. Jolanta Kujawa
  2. Przedstawienie i przyjęcie planu Zebrania.
  3. Zatwierdzenie protokołu z  Zebrania z dn. 10 września 2021r. 
  4. Sprawozdanie z Zebrania Plenarnego Wydziału V Nauk Medycznych PAN i Zebrania Przewodniczących Komitetów Naukowych PAN-prof. J. Kujawa
  5. Przedstawienie projektu stanowiska KRKFiIS PAN dotyczącego rekomendacji leczenia toksyną botulinową  spastyczności ogniskowej – dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz 
  6. „Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w okresie pandemii COVID19” – dr hab. prof. AWF Michał Lenartowicz
  7. Sprawy różne, wolne wnioski