W dniu 10 września 2021 r. w Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się zebranie plenarne KRKFiIS.  

Zebranie prowadziła przewodnicząca KRKFiIS PAN prof. Jolanta Kujawa. Wzięło w nim udział 20 członków KRKFiIS.

 

Zebranie przebiegało zgodnie z następującym porządkiem obrad: 

1. Przywitanie uczestników spotkania. 

2. Przedstawienie i przyjęcie planu Zebrania.

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania

4. Informacja na temat e-booka pt. "Kompleksowa rehabilitacja pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 w różnych okresach choroby i zdrowienia" - prof. Krzysztof Klukowski

5. "Zastosowanie toksyny botulinowej w rehabilitacji" - prof. Iwona Sarzyńska-Długosz 

6. Sprawozdanie z Zebrania Plenarnego Wydziału V, które odbyło się  27 maja 2021 - prof. Jolanta Kujawa

7. Informacja na temat Sesji Naukowych realizowanych przez KRKFiIS PAN na Kongresie "Zdrowie Polaków", 25-26 października 2021 – prof. Joanna Kostka

8. Sprawy różne, wolne wnioski

 

 image1

image2

image3