3 KZP

Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN po raz kolejny organizuje sesje podczas Kongresu Zdrowie Polaków. Tegoroczny Kongres odbędzie się w terminie 25-26 października 2021. KRKFiIS PAN przygotowuje trzy sesje, w których udział wezmą członkowie Komitetu oraz zaproszeni goście.

 

Program sesji: 

 

„Kondycja fizyczna dzieci i młodzieży”

Moderator:

Prof. dr hab. n. o kf Bartosz Molik - Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

 

 1. Prof. dr hab. n. o kf Bartosz Molik 
  AWF Warszawa, Wydział Rehabilitacji, Katedra Nauczania Ruchu

Stan kondycji fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce – wprowadzenie do problemu.

 1. Dr hab. n. o kf Agnieszka Maciejewska-Skrendo, prof. AWFiS 
  AWFiS Gdańsk, Zakład Biologii Molekularnej

Zespół postcovidowy (ang. post-COVID-19 syndrome) – jak wspierać powrót do zdrowia i pełnej aktywności u osób doświadczających długotrwałych skutków kontaktu z wirusem SARSCoV-2.

 1. Dr hab. Joanna Basiaga-Pasternak prof. AWF 
  AWF Kraków, Zakład Psychologii
  Prof. dr hab. n. o kf Monika Guszkowska
  AWF Warszawa Wydział Rehabilitacji, Katedra Terapii Zajęciowej

Znaczenie aktywności fizycznej w profilaktyce (i terapii) negatywnych następstw psychicznych pandemii COVID-19 u dzieci i młodzieży.

 1. Prof. dr hab. n. o kf Andrzej Kosmol 
  AWF Warszawa, Wydział Rehabilitacji, Katedra Nauczania Ruchu

Aktywność fizyczna w czasie pandemii Covid 19 - ograniczenia i potrzeby.

 

 

„Kompleksowa rehabilitacja osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2”

Moderatorzy:

Dr hab. med. Piotr Majcher  prof. UM - członek KRKFiIS PAN -  przewodniczący Komisji Kompleksowej Rehabilitacji KRKFiIS PAN ; konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej, prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. 

Dr hab. med. Dariusz Białoszewski prof. WUM – członek KRKFiIS PAN, przewodniczący Zespołu Zadaniowego ds. Wydawnictw Naukowych, Dydaktycznych i Popularnonaukowych KRKFiIS PAN; dziekan Wydziału Medycznego WUM; kierownik Kliniki Rehabilitacji;

 

 1. Prof. dr hab. n. med. Anna Piekarska,
  Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Pandemia SARS-CoV2 – nowym wyzwaniem dla rehabilitacji kompleksowej?

 1. Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz,
  Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
  Dr hab. n. med. Dominika Szalewska,
  Klinika Rehabilitacji, Gdański Uniwersytet Medyczny

Proces rehabilitacji pacjentów z pozapłucnymi manifestacjami choroby COVID-19.

 1. Dr n. med. Piotr Tederko 
  Klinika Rehabilitacji, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie

Rehabilitacja hybrydowa pacjentów chorych na COVID-19 i ozdrowieńców, ze szczególnym uwzględnieniem telerehabilitacji

 

 

„Zdrowotne i ogólnospołeczne znaczenie aktywności fizycznej – potęga profilaktyki”

Moderator:

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Ziemba - Zakład Fizjologii Stosowanej, Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie

 

 1. Prof. dr hab. n. med. Magdalena Kwaśniewska 
  prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas 
  Zakład Medycyny Zapobiegawczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Długofalowe skutki aktywności fizycznej na kształtowanie czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego (obserwacje 30-letnie).

 1. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Ziemba 
  Zakład Fizjologii Stosowanej, Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie

Aktywność fizyczna w zapobieganiu zaburzeniom poznawczym.

 1. Prof. dr hab. n. med. Edward Franek
  Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii I Diabetologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie

Regularna aktywność fizyczna a cukrzyca typu II.

 1. Prof. dr hab. n. med. T. Kostka
  Klinika Geriatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 Sprawny senior – znaczenie aktywności fizycznej.

 

 

Aktualne informacje dotyczące Kongresu znajdują się na stronie: http://kongres-zdrowiepolakow.pl/