W dniu 9 kwietnia 2021r. odbyło się zebranie Prezydium KRKFiIS, w którym udział wzięli:

 

Przewodnicząca: 

Prof. dr hab. n. med. Jolanta KUJAWA

Zastępcy Przewodniczącej:

  • Prof. dr hab. Wiesław OSIŃSKI
  • Prof. dr hab. n. med. Andrzej ZIEMBA

Członkowie:

  • Prof. dr hab. Anna SKRZEK
  • Prof. dr hab. Jacek LEWANDOWSKI

Sekretarz: 

dr hab. n.o zdr. Joanna Kostka

 

Zebranie zostało zwołane w celu sformułowania stanowiska Komitetu wobec planów powołania Narodowego Programu Kopernikańskiego oraz wystosowania listu do Prezesa PAN prof. dr hab. Jerzego Duszyńskiego z poparciem dla zastrzeżeń przedstawionych w piśmie z dn. 6 kwietnia 2021r.

Podczas zebrania przedstawiono wstępną wersję stanowiska oraz ustalono, że pismo zostanie przesłane do członków Prezydium KRKFiIS PAN w celu naniesienia uwag. Ostateczna wersja stanowiska zostanie skierowana do wszystkich członków Komitetu w celu zagłosowania nad jego poparciem.