Przewodnicząca:

1. Prof. dr hab. n. med. Jolanta KUJAWA - Uniwersytet Medyczny, Łódź 

Zastępcy Przewodniczącej:

2. Prof. dr hab. Wiesław OSIŃSKI

3. Prof. dr hab. n. med. Andrzej ZIEMBA - Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego, Polska Akademia Nauk

Członkowie:

4. Prof. dr hab. Jacek LEWANDOWSKI - Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań

5. Prof. dr hab. Anna MARCHEWKA - Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków

6. Prof. dr hab. Anna SKRZEK - Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław

Sekretarz naukowy:

7. Dr hab. n. o zdr. Joanna KOSTKA - Uniwersytet Medyczny Łódź

8. Dr hab. Dariusz Jerzy BIAŁOSZEWSKI - Warszawski Uniwersytet Medyczny
9. Dr hab. Dariusz CZAPROWSKI - Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
10. Dr hab. Wioletta DZIUBEK-ROGOWSKA - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
11. Prof. dr hab. Zofia IGNASIAK - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
12. Dr hab. Ryszard JASIŃSKI - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
13. Prof. dr hab. Grzegorz JURAS - Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
14. Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
15. Prof. dr hab. Krzysztof Stanisław KLUKOWSKI
16. Prof. dr hab. Tomasz KOTWICKI - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
17. Dr hab. Michał LENARTOWICZ - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
18. Dr hab. Piotr MAJCHER - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
19. Dr hab. Piotr MIKA - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
20. Prof. dr hab. Edward MLECZKO - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
21. Prof. dr hab. Bartosz MOLIK - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
22. Dr hab. Andrzej MYŚLIWIEC - Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
23. Prof. dr hab. Aleksander RONIKIER - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
24. Dr hab. Krystyna ROŻEK-PIECHURA - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
25. Prof. dr hab. Teresa SŁAWIŃSKA-OCHLA - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
26. Dr hab. Joanna SZCZEPAŃSKA-GIERACHA - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
27. Dr hab. Zbigniew SZYGUŁA - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
28. Prof. dr hab. Zbigniew WAŚKIEWICZ - Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
29. Prof. dr hab. Ryszard ŻARÓW - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
30. Prof. dr hab. Jerzy Andrzej ŻOŁĄDŹ - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Członkowie specjaliści KRKFiIS:

31. Mgr Paweł BABIJ - przedstawiciel przemysłu i wystawców sprzętu rehabilitacyjnego
32. Mgr Jolanta JEDLIŃSKA – przedstawiciel wydawnictw PWN/PZWL, współpracująca od 2010 r. z Komitetem (wydawanie podręczników z fizjoterapii); 
33. Mgr Tomasz KABAŁA – przemysł kriogeniczny, zastosowania praktyczne w rehabilitacji; szkoleniowiec prowadzący warsztaty zawodowe z zakresu krioterapii ogólnoustrojowej dla krajowych i zagranicznych użytkowników komór kriogenicznych typu wrocławskiego 
34. Dr hab. n. med. prof. NIGRiR Krystyna KSIĘŻOPOLSKA-ORŁOWSKA – specjalista rehabilitacji, ekspert w zakresie rehabilitacji w chorobach reumatoidalnych, była konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej 
35. Mgr Jan Filip LIBICKI – senator X Kadencji Senatu, Przewodniczący Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, były doradca prezesa PFRON 
36. Dr Gianluca PADULA – bioinżynier zastosowania nowoczesnej aparatury w rehabilitacji i ekspert z zakresu metod obiektywnej analizy ruchu 
37. Dr hab. n. med. Iwona SARZYŃSKA-DŁUGOSZ – specjalista neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej, ekspert z zakresu neurorehabilitacji 
38. Płk rez. dr hab. Marek SOKOŁOWSKI – przedstawiciel służb mundurowych (Wojska Lądowe), wykorzystanie WF i sportu w przygotowaniu potencjału obronnego społeczeństwa 
39. Dr hab. Maciej WILSKI - zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia psychologii rehabilitacji, adaptowanej aktywności fizycznej oraz psychologii zdrowia i medycyny behawioralnej 
40. Płk rez. dr hab. Zbigniew WOCHYŃSKI - przedstawiciel lotnictwa, zajmuje się przygotowaniem kondycyjno-sprawnościowym pilotów samolotów wysokomanewrowych