List otwarty Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk

w sprawie podziału czasopism naukowych zależnie od dyscyplin naukowych

i zasad ich oceny

Uchwała Zebrania Plenarnego, Łódź 20.09.2019 r.

 

 

Plenarne zebranie Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, 20.09.2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 września 2019 r. o godz.11.30 odbędzie się plenarne zebranie Komitetu RKFiIS PAN. Miejsce zebrania – sala konferencyjna Hali EXPO-Łódź,
al. Politechniki 4 (XXVII Międzynarodowe Targi Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji)

Program zebrania

 1. Międzynarodowe Targi Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji – innowacyjne produkty, sesje naukowe, wiedza praktyczna – prezes firmy „INTERSERVIS” mgr Paweł Babij
 2. Walidacja czasopism naukowych – prof. Andrzej Wit
 3. Przyjęcie protokołu z zebrania Komitetu z dnia 10 kwietnia 2019 r.
 4. Nagrody naukowe Komitetu z rok 2017 i 2018 – prof. Marek Woźniewski
 5. Podsumowanie działalności Zespołu Zadaniowego ds. diagnostyki i leczenia zachowawczego skolioz – prof. Dariusz Czaprowski
 6. Podsumowanie sympozjum „Psychologia w rehabilitacji – poszukiwanie rozwiązań kontrowersyjnych problemów” – prof. Stanisław Kowalik
 7. Informacja dot .Kongresu „Zdrowie Polaków 2019 r” – prof. Krzysztof Klukowski
 8. Zmiany regulaminu wyboru członków komitetów naukowych PAN na nową kadencję 2020-2023 – prof. Krzysztof Klukowski
 9. Sprawy organizacyjne – prof. Krzysztof Klukowski
 10. Sprawy różne – prof. Dariusz Czaprowski
 11. Wolne wnioski

    

 

 

Stanowisko Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN w sprawie suplementów żywieniowych
Stanowisko Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN w sprawie profilaktyki osteoporozy u dzieci

Nagroda Naukowa Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN za lata 2017 i 2018

Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN w toku każdej kadencji ogłasza konkurs na indywidualną i zespołową nagrodę naukową w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej i nauk medycznych w zakresie rehabilitacji za ubiegły rok kalendarzowy.

W bieżącym roku nagrody są przyznawane za rok 2017 i 2018.

     Wnioski o przyznanie nagród proszę składać zgodnie z regulaminem do dnia 15 czerwca 2019 roku.

 

 

 

Plenarne zebranie Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, 10.04.20019r. 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 kwietnia 2019 r. o godz.11.30 odbędzie się plenarne zebranie Komitetu RKFiIS PAN. Miejsce zebrania – sala konferencyjna nr 2613 (Pałac Kultury i Nauki w Warszawie).

Program zebrania:

1. Nowe oblicza fali uderzeniowej – czy tylko ortopedia i medycyna sportowa? - wykład

   prof. Jakub Taradaj

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komitetu z dnia 16.11.2018 r.

3. Informacja nt. spotkania Kierownictwa PAN z Przewodniczącymi Komitetów Naukowych

   i Problemowych PAN (27.03.19) – prof. Jolanta Kujawa

3. Udział członków Komitetu w panelu dyskusyjnym Kongresu „Zdrowie Polaków 2019”

   18-19.11.2019 (Centrum Nauki Kopernik w Warszawie) – prof. Krzysztof Klukowski

4. Stan przygotowań rekomendacji Zespołu Zdaniowego dot. skolioz idiopatycznych –

   prof. Dariusz Czaprowski

5. Propozycja stanowiska dot. stosowania suplementów diety w sportach rekreacyjnych

   – prof. Andrzej Ziemba

6. Propozycja stanowiska dot. profilaktyki osteoporozy na etapie edukacji szkolnej – prof. Krystyna

   Księżopolska-Orłowska

6. Informacja nt. sesji: „Psychologia w rehabilitacji – w poszukiwaniu rozwiązań kontrowersyjnych

   problemów” - XXVII Międzynarodowy Kongres Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji

   (EXPO Łódź, 19.09.19) – prof. Stanisław Kowalik

7. Sprawy organizacyjne – prof. Krzysztof Klukowski

8. Sprawy różne – prof. Dariusz Czaprowski

9. Wolne wnioski

 

 

 

VII posiedzenie Zespołu zadaniowego Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej

i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk

d.s. diagnostyki i leczenia zachowawczego w przebiegu skoliozy idiopatycznej

W dniu 15 marca 2019 r. o godz. 8.00.  w Wydziale Rehabilitacji, Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyło się VII posiedzenie Zepołu zadaniowego Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN d.s. diagnostyki i leczenia zachowawczego w przebiegu skoliozy idiopatycznej.

 

1. 8.00 Rozpoczęcie zebrania – dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. OSW

2. 8.10-9.00 Omówienie III tury procedury Delphi

a. 8.10-8.30 Jak badać? – prof. Dariusz Czaprowski

b. 8.30-8.50 Kto ma badać? – prof. Dariusz Czaprowski

c. 8.50-9.00 Dyskusja

3. 9.00-9.20 Dyskusja nad harmonogramem prac związanych z opracowaniem wytycznych

w zakresie prowadzenia badań przesiewowych mających na celu wczesne wykrycie skoliozy idiopatycznej

4. 9.20-9.30 Sprawy różne i wolne wnioski

 

Po zakończonym spotkaniu Członkowie Zespołu zadaniowego uczestniczyli w X Forum Praktyków Skoliozy w AWF Warszawa.

 

 

VI posiedzenie Zespołu zadaniowego Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej

i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk d.s. diagnostyki i leczenia zachowawczego w przebiegu skoliozy idiopatycznej

 

W dniu 11. stycznia 2019 r, o godz. 11.30 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się VI posiedzenie Zespołu zadaniowego Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN d.s. diagnostyki i leczenia zachowawczego w przebiegu skoliozy idiopatycznej.

 

Program zebrania:

1. 11.30 Rozpoczęcie zebrania – dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. OSW

2. 11.40- 14.00 Omówienie II tury procedury Delphi – dyskusja nad zmianami w rekomendacjach Zespołu

a. 11.40-12.20 Po co badać? – prof. Tomasz Kotwicki

b. 12.20-12.50 Kogo i kiedy badać? – dr Anna Dembińska

c. 12.50-13.30 Jak badać? – prof. Dariusz Czaprowski

d. 13.30-14.00 Kto ma badać? – prof. Dariusz Czaprowski

3. 14.00-14.30 Dyskusja nad harmonogramem prac związanych z realizacją procedury Delphi

4. 14.30-15.00 Sprawy różne i wolne wnioski

 

 

 

Plenarne zebranie Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, 16.11.2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16. listopada 2018 r. o godz.11.30 odbyło się plenarne zebranie Komitetu RKFiIS PAN. Miejsce zebrania – sala konferencyjna, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie.

Program zebrania:

1. Funkcjonalna terapia manualna – kursy organizowane w Polsce – Gregory Paprocki DPT, PhD Fellow American Academy of Orthopedic Manual Physical Therapists, USA

2. Przyjęcie protokołu z zebrania Komitetu z dnia 18 kwietnia 2018 r.

3. Specjalizacja z rehabilitacji medycznej – aktualne problemy – prof. Piotr Majcher, konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej

4. Specjalizacja z fizjoterapii – aktualne problemy - prof. Jan Szczegielniak, konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii

5. Działalność międzynarodowych towarzystw naukowych na rzecz rozwoju medycyny fizykalnej i rehabilitacji – prof. Jolanta Kujawa

6. Konferencja na temat zespołu słabości-wnioski praktyczne - prof. Anna Skrzek

7. Działalność Zespołu ds .skoliozy idiopatycznej w 2018 roku – prof. Dariusz Czaprowski

8. Problemy suplementacji diety w sporcie i rekreacji (przygotowanie stanowiska Komitetu) –

   prof. Andrzej Ziemba

9. Sprawy różne – prof. Krzysztof Klukowski

9. Wolne wnioski

 

V posiedzenie Zespołu zadaniowego Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej  i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk d.s. diagnostyki i leczenia zachowawczego w przebiegu skoliozy idiopatycznej

W dniu 05. października 2018 roku o godzinie 12.00 w Pałacu Kultury i Nauki, Plac Defilad 1 w sali 2513 (25. piętro) odbędzie się V posiedzenie Zespołu zadaniowego Komitetu Rehabilitacji,Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk d.s. diagnostyki i leczenia zachowawczego w przebiegu skoliozy idiopatycznej

Plan spotkania:

1. 12.00 Rozpoczęcie zebrania – dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. OSW

2. 12.10- 14.00 Omówienie I tury procedury Delphi – dyskusja nad zmianami w rekomendacjach Zespołu

a. 12.10-12.40 Po co badać? – prof. Tomasz Kotwicki

b. 12.40-13.10 Kogo i kiedy badać? – dr Anna Dembińska

c. 13.10-13.40 Jak badać? – prof. Dariusz Czaprowski

d. 13.40-14.00 Kto ma badać? – prof. Dariusz Czaprowski

3. 14.00-14.30 Dyskusja nad harmonogramem prac związanych z realizacją procedury Delphi

4. 14.30-15.00 Sprawy różne i wolne wnioski

 

 

Zebranie Prezydium Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN

Dnia 20 września br. o godzinie 13.00 odbyło się zebranie Prezydium Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN w sali konferencyjnej Hali EXPO-Łódź. 

Ramowy program zebrania:

1. Międzynarodowe Targi Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji w roku 2018 jako platforma wiedzy praktycznej i klinicznej - prezes firmy "Interservis" mgr Paweł Babij.

2. "Postępy Rehabilitacji" w promowaniu prac badawczych młodych pracowników nauki - aktualne problemy prowadzenia czasopisma - prof. dr hab. Aleksander Ronikier.

3. Organizacja i tematyka sesji wiodącej na Kongresie Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji w roku 2019, zasady współpracy Komitetu z organizatorem Międzynarodowych Targów.

4. Omówienie dotychczasowych patronatów naukowych udzielonych przez Komitet - prof. Krzysztof Klukowski.

5. Przygotowanie stanowisk i ekspertyz z zakresu rehabilitacji i medycyny sportowej w roku 2019 - propozycje Członków Prezydium.

6. Zagadnienia i tematyka zebrania plenarnego Komitetu w dniu 16 listopada 2018 roku - propozycje Członków Prezydium.

7. Zespół Zadaniowy ds. diagnostyki i leczenia zachowawczego w przebiegu skoliozy idiopatycznej, aktualny stan prac - prof. nadzw. dr hab. Dariusz Czaprowski.

8. Planowane zadania do realizacji przez Komitet w roku 2019.

9. Wolne wnioski.

 

 

Powołanie członków - specjalistów Komitetu

W wyniku wyborów przeprowadzonych przez członków Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN w dniu 31. stycznia 2017 roku na członków - specjalistów Komitetu zostali powołani:
prof. dr hab. n. med. Tomasz Kotwicki
prof. dr hab. n. med. Andrzej Ziemba
dr hab. n.med. prof. ndzw. Krystyna Księżopolska-Orłowska
dr hab. n. med Dariusz Białoszewski

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

 

 

Plenarne zebranie Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej, 18.04.2018 r.

 

Dnia 18. kwietnia 2018 r. o godz.11.00 odbyło się w sali konferencyjnej w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie  plenarne zebranie Komitetu Rehabilitacji Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk.

Program zebrania:

 1. Gen. prof. Ireneusz Wierzejewski – pionier ortopedii i rehabilitacji (100.lecie Niepodległości) – dr Sławomir Jandziś
 2. Prof. Kazimiera Milanowska – wspomnienia – prof. Jacek Lewandowski
 3. Prof. Halina Zdebska-Biziewska – wspomnienia – prof. Edward Mleczko
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komitetu z dnia 21.09.2017 r.
 5. Informacja o planowanym sympozjum nt. zespołu słabości – prof. Anna Skrzek
 6. Opracowanie nowych stanowisk Komitetu z zakresu rehabilitacji i medycyny sportowej (udary, zespół słabości, osteoporoza, suplementy diety) – prof. Krzysztof Klukowski
 7. Sprawy różne
 8. Sprawy organizacyjne – prof. Krzysztof Klukowski
 9. Wolne wnioski

Plenarne zebranie Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej, 21.09.2017 r.

Dnia 21. września 2017 r. o godz.12.30 odbyło się w sali konferencyjnej Hali EXPO-Łódź plenarne zebranie Komitetu Rehabilitacji Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk.

Program zebrania obejmował:
1. Jubileusz 25-lecia organizowanych przez INTERSEVIS Targów Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji – prezes Zarządu Interservis Paweł BABIJ.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komitetu z dnia 20.04.2017 r.
3. Propozycje nagród naukowych Komitetu za rok 2016 – prof. Marek Woźniewski.
4. Propozycja regulaminu udzielania patronatów naukowych Komitetu – prof. Jolanta Kujawa.
5. Kongres Kultury Fizycznej – aktualny stan przygotowań – prof. Grzegorz Juras.
6. Informacja nt. sesji: „Przegląd współczesnych metod terapeutycznych stosowanych w skoliozach idiopatycznych” odbywającej się w ramach Kongresu Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji – prof. Dariusz Czaprowski.
7. Sprawy organizacyjne – prof. Krzysztof Klukowski.
8. Sprawy różne.
9. Wolne wnioski.

Poniżej fotorelacja z sesji „Przegląd współczesnych metod terapeutycznych stosowanych w skoliozach idiopatycznych” odbywającej się w ramach Kongresu Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji oraz z posiedzenia Komitetu.