Dnia 20. kwietnia 2017 r. o godz.12.00 w Sali Senackiej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie odbyło się plenarne zebranie Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN.

 

Program zebrania obejmował:

1. AWF Kraków – wczoraj, dzisiaj i jutro - J. M. Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie prof. Aleksander Tyka

2. Prof. Maciej Demel – wspomnienia - Prof. Tadeusz Maszczak

3. Informacja dotycząca Kongresu Kultury Fizycznej - Prof. Grzegorz Juras

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komitetu z dnia 22. września 2016 roku

5. Informacja o działalności Zespołu Zdaniowego - Dr hab. prof. nadzw. Dariusz Czaprowski

6. Patronat naukowy – Acta Balneologica - Prof. Jolanta Kujawa

7. Sprawy organizacyjne dot. zebrań Komitetu - Prof. Krzysztof Klukowski

8. Sprawy różne

9. Wolne wnioski

 

 

 

 

I zebranie Zespołu zadaniowego Komitetu Rehabilitacji, Kultury

Fizycznej i Integracji Społecznej PAN ds. diagnostyki i leczenia
zachowawczego w przebiegu skoliozy idiopatycznej

 

 

Dnia 01. kwietnia 2017 r. w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie odbyło się
I zebranie Zespołu zadaniowego Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN
ds. diagnostyki i leczenia zachowawczego w przebiegu skoliozy idiopatycznej.

 

Plan spotkania:

  1. Rozpoczęcie zebrania – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Klukowski.
  2. Przedstawienie składu Zespołu.
  3. Przedstawienie głównych zadań Zespołu.
  4. Przedstawienie wytycznych SOSORT oraz SRS w zakresie badań przesiewowych mających na celu wczesne wykrycie skoliozy idiopatycznej.
  5. Propozycja harmonogramu prac (wraz z podziałem zadań) Zespołu w zakresie opracowania rekomendacji dotyczących prowadzenia badań przesiewowych mających na celu wczesne wykrywanie skoliozy idiopatycznej.
  6. Propozycja harmonogramu spotkań Zespołu.
  7. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

 

 

Zebranie Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej 20.04.2017 r.

 

Szanowni Członkowie Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20. kwietnia 2017 r. o godz.12.00 odbędzie się plenarne zebranie naszego Komitetu. Miejsce zebrania – Sala Senacka (II p. budynek główny) AWF Kraków, al. Jana Pawła II 78. Członkowie Komitetu są zaproszeni przez Władze Uczelni do udziału w Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Nowe wyzwania w fizjoterapii, terapii zajęciowej i kosmetologii” odbywającej się z okazji 15-lecia Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie (20-22 kwietnia 2017 r.).

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

          Zespół Zadaniowy d.s. Diagnostyki i Leczenia Zachowawczego
w Przebiegu Skoliozy Idiopatycznej działający przy Komitecie Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN

W wyniku pozytywnego głosowania i uchwały zebrania plenarnego Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej z dnia 22 września 2016 roku oraz akceptacji treści uchwały przez wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk Pana prof. dr. hab. Stanisława Czuczwara powołano na okres kadencji 2016-2020 r. Zespół Zadaniowy d.s. Diagnostyki i Leczenia Zachowawczego w Przebiegu Skoliozy Idiopatycznej. Przewodniczącym zespołu został prof. Dariusz Czaprowski.

Podstawowymi zadaniami zespołu jest opracowanie rekomendacji w zakresie standardów prowadzenia badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania skoliozy idiopatycznej, jak również opracowanie na podstawie wyników badań naukowych oraz zaleceń międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych, rekomendacji w zakresie diagnostyki i leczenia zachowawczego (fizjoterapia, leczenie gorsetowe) skoliozy idiopatycznej.

Dnia 18 listopada br. podczas VII Forum Praktyków Skoliozy odbywającym się w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Przewodniczący Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. n. med. Krzysztof Klukowski wręczył nominacje Członkom Zespołu Zadaniowego ds. Diagnostyki i Leczenia Zachowawczego w Przebiegu Skoliozy Idiopatycznej.

W skład zespołu wchodzą:

1. Dr hab. n. k. f.  prof. nzw. Dariusz Czaprowski – fizjoterapeuta

- przewodniczący Zespołu

- Kierownik Centrum Postawy Ciała, Olsztyn

- Wydział Fizjoterapii, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn

- Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment, SOSORT

- International Research Society on Spinal Deformities, IRSSD

2. Prof. dr hab. n. k. f. Jacek Lewandowski – fizjoterapeuta

- zastępca przewodniczącego Zespołu

- Kierownik Katedry Rehabilitacji Narządu Ruchu, Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań

3. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kiwerski – lekarz, specjalista w zakresie chirurgii urazowej ortopedii oraz rehabilitacji medycznej

-  ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

- Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

- Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

- konsultant ds. rehabilitacji i ortopedii Stocer

4. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kotwicki – lekarz, specjalista w zakresie ortopedii

i traumatologii

- Kierownik Kliniki Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny im.

Karola Marcinkowskiego, Poznań

- Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment, SOSORT

- Scoliosis Research Society, SRS

- International Research Society on Spinal Deformities, IRSSD

5. Dr hab. n. med. Bolesław Kalicki prof. WIM – lekarz, specjalista w zakresie pediatrii

i medycyny rodzinnej

- Kierownik Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut

Medyczny, Warszawa

- Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pediatrii dla obszaru województwa mazowieckiego

6. Dr hab. n. med. Jacek Durmała – lekarz, specjalista w zakresie pediatrii i rehabilitacji

- Kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice               – Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment, SOSORT

7. Dr n. med. Marcin Tyrakowski – lekarz, specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii

- Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny CMKP im. Prof. Adama Grucy w Otwocku

- Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, Centrum Medycznego

Kształcenia Podyplomowego, Otwock

- Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment, SOSORT

8. Dr n. med. Dariusz Kossakowski – lekarz, specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii

- Ordynator Oddziału Ortopedyczno-Urazowego, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital

Dziecięcy, Olsztyn

9. Lek. med. Anna Dembińska – lekarz, specjalista w zakresie pediatrii i rehabilitacji medycznej

- Kierownik Oddziału Rehabilitacyjnego, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci,

Ameryka k. Olsztynka

10. Dr n. k. f. Agnieszka Kędra – nauczyciel wychowania fizycznego, specjalista z zakresu

gimnastyki korekcyjnej

- Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, Akademia Wychowania

Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Warszawa

11. Dr n. o k. f. Agnieszka Stępień – fizjoterapeuta

- Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

w Warszawie

12. Dr n. o zdr. Łukasz Stoliński – fizjoterapeuta, nauczyciel wychowania fizycznego,

specjalista z zakresu gimnastyki korekcyjnej

- Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny, Poznań

- Rehasport Clinic, Poznań

- Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment, SOSORT

13. Dr inż. Piotr Murawski – statystyk

- Kierownik Oddziału Teleinformatyki, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa

14. Mgr Aleksandra Kolwicz-Gańko – fizjoterapeuta, sekretarz Zespołu

- Wydział Fizjoterapii, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn

- Centrum Postawy Ciała, Olsztyn

15. Mgr Justyna Bloda – fizjoterapeuta

- Wydział Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego,

Warszawa

16. Mgr Mateusz Kozinoga – fizjoterapeuta

- Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny, Poznań

- Rehasport Clinic, Poznań

- Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment, SOSORT

17. Mgr Paweł Piwoński – fizjoterapeuta

-  Instytut Fizjoterapii, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski

Wszystkim nominowanym gratulujemy.