Dnia 22 września 2016 roku o godzinie 11.00 w Siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Kultury i Nauki odbyło się posiedzenie Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN.

Program zebrania Komitetu obejmował:

  1. Sprawozdanie z konferencji „Biomechanics 2016” - prof. Andrzej Wit.
  2. Sprawozdanie z konferencji „Motor Control 2016” - prof. Grzegorz Juras.
  3. Przyjęcie protokołu z zebrania Komitetu z 19 maja 2016 r.
  4. Zaopiniowanie kandydatów zgłoszonych w wyborach członków krajowych PAN w 2016 r.
  5. Nowe propozycje współpracy z wydawnictwem Lekarskim PZWL - dotyczące publikacji popularno-naukowych zgodnych z profilem naukowym Komitetu.
  6. Powołanie Zespołu Zadaniowego Komitetu d.s. Diagnostyki i Leczenia Zachowawczego w Przebiegu Skoliozy Idiopatycznej - zatwierdzenie składu i głównych kierunków działania.
  7. Informacja na temat nagród naukowych Komitetu za rok 2015.
  8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

 

 

 

Zebranie Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej 22.09.2016 r.

 

Szanowni Członkowie Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN

      Dnia 22 września 2016 roku w Siedzibie PAN, która mieści się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, Plac Defilad 1 odbędzie się zebranie Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN.

Serdecznie zapraszamy.

 

     Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN w toku każdej kadencji ogłasza konkurs na indywidualną i zespołową nagrodę naukową w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej i nauk medycznych w zakresie rehabilitacji za ubiegły rok kalendarzowy. W bieżącym roku nagrody są przyznawane za rok 2015.

     Wnioski o przyznanie nagród proszę składać zgodnie z regulaminem do dnia 15 października 2016 roku.