Dnia 19 maja 2016 roku o godzinie 11.00 w Sali Konferencyjnej Centrum Edukacji Olimpijskiej w Warszawie ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 odbyło się pierwsze w kadencji 2016-2020 zebranie Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN.

 

Program zebrania Komitetu obejmował:

1. Informacja o działalności PKOl - doc. dr Kajetan Hądzelek, prezes Fundacji CEOl.

2. Sport i nauka z perspektywy Polskiej Akademii Olimpijskiej - prof. Józef Lipiec, przewodniczący PAOl.

3.Odbicie sportu w literaturze i sztuce - doc. dr Krzysztof Zuchora, v-ce przewodniczący PAOl.

4. Realizacja współpracy z wydawnictwem Lekarskim PZWL -  mgr Jolanta Jedlińska, redaktor ds. publikacji medycznych.

5. Wystąpienia poświęcone pamięci prof. Jana Haftka - prof. Jolanta Kujawa.

6. Wystąpienie poświęcone pamięci prof. Janusza Nowotnego - prof. Krzysztof Klukowski.

7. Zespół zadaniowy Komitetu  d.s. Diagnostyki i postępowania terapeutycznego w przebiegu wad postawy ciała oraz deformacji kręgosłupa u dzieci i młodzieży - prof. nzw. Dariusz Czaprowski.

8. Przyjęcie projektu nowego regulaminu Komitetu.

9. Dyskusja i zatwierdzenie planu pracy Komitetu w kadencji 2016-2020.

10. Powołanie Komisji Nagród Komitetu.

11. Stanowisko Komitetu w sprawie krioterapii ogólnoustrojowej.

12. Sprawy organizacyjne i różne.

13. Wolne wnioski.

14. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 25 stycznia 2016 r.

Po zakończonym posiedzeniu, jego uczestnicy mieli okazję zwiedzać Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie po którego ekspozycji oprowadzał doc. dr Kajetan Hądzelek, prezes Fundacji CEOl.

 DSC85061

 

 

 Ważne: Stanowisko Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej w sprawie krioterapii ogólnoustrojowej.