Indywidualna nagroda naukowa w 2014 roku

Jarosław Fugiel

za badanie związków czynników środowiskowych ze zdolnościami koordynacyjnymi dzieci i młodzieży, których wyniki zostały opublikowane w monografii pt.:

Zmienność rozwoju wybranych zdolności koordynacyjnych na tle budowy morfofunkcjonalnej dzieci i młodzieży z terenów przemysłowych”

wydanej w 2014 roku przez

Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 

 

Zespołowa nagroda naukowa w 2014 roku

Waldemar Andrzejewski, Krzysztof Kassolik,Piotr Dzięgiel,Bartosz Puła,Katarzyna Ratajczak-Wielgomas,Karolina Jabłońska,Donata Kurpas,Tomasz Halski

i Marzena Podhorska-Okołów

za eksperymentalne badania wpływu masażu na proces angiogenezy, których wyniki zostały przedstawione w pracy pt.

„Effects of Synergistic Massage and Physical Exercise on the Expression of Angiogenic Markers in Rat Tendons”

opublikowanej w czasopiśmie naukowym

BioMed Research International (Journal of Biomedicine and Biotechnology) 2014, 1-9

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej                                   Przewodniczący Komitetu

                                 Prof. Edward Mleczko                                                   Prof. Marek Woźniewski