Dnia 19 listopada 2015 roku o godzinie 11.00 w sali F Centrum Konferencyjnego Hotelu Fabryka Wełny w Pabianicach przy ul. Zamkowej 2 odbyło się ostatnie w kadencji 2011-2014, zebranie Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN. Zebranie było jednym z wydarzeń organizacyjnych XVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

 

Program zebrania Komitetu obejmował:

1. Podsumowanie kadencji Komitetu 2011 - 2014

2. Nagrody naukowe Komitetu za 2014 rok

3. Informacje bieżące

4. Sprawy różne i wolne wnioski

5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 12 czerwca 2015 roku.

 

Prof. dr hab. Marek Woźniewski

Przewodniczący Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

24

25

26