IV zebranie Zespołu zadaniowego Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN ds. diagnostyki i leczenia zachowawczego w przebiegu skoliozy idiopatycznej
 
Dnia 25.maja 2018 roku o godzinie 9.00 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64c  odbyło się IV zebranie Zespołu zadaniowego ds. diagnostyki i leczenia zachowawczego skolioz idiopatycznych PAN.

Plan spotkania:

1. 9.00 Rozpoczęcie zebrania – dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. OSW

2. 9.05–10.45 Przedstawienie propozycji rekomendacji:

a. 9.05–9.30 Podzespół „Po co badać” – prof. Tomasz Kotwicki (10 min.) + dyskusja (15 min.)

b. 9.30–9.55 Podzespół „Kogo i kiedy badać?” – dr Anna Dembińska (10 min.) + dyskusja (15 min.)

c. 9.55–10.20 Podzespoły „Jak badać?” „Kto ma badać?” – prof. Dariusz Czaprowski (10 min.) + dyskusja (15 min.)

d. 10.20–10.45 Podzespół „Terminologia”– dr hab. Marcin Tyrakowski (10 min.) + dyskusja (15 min.)

3. 10.45–11.15 Dyskusja nad formą upowszechniania rekomendacji Zespołu - prof. Dariusz Czaprowski (30 min.)

4. 11.15-11.30 Sprawy różne i wolne wnioski

Członkowie Zespołu zadaniowego uczestniczyli również w Sympozjum Naukowo-Szkoleniowym podsumowującym profilaktyczny program zdrowotny pt.: "Skierniewice stawiają na zdrowie - profilaktyka wad i błędów w postawie ciała dzieci uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych w Skierniewicach".

 

 

 
 
III zebranie Zespołu zadaniowego Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN ds. diagnostyki i leczenia zachowawczego w przebiegu skoliozy idiopatycznej
 
Dnia 16.marca 2018 roku o godzinie 8.00 w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyło się III zebranie Zespołu zadaniowego ds. diagnostyki i leczenia zachowawczego skolioz idiopatycznych PAN.

Plan spotkania:

1. 8.00 Rozpoczęcie zebrania – dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. OSW

2. 8.05 – 9.25 Przedstawienie propozycji rekomendacji:

a. 8.05 – 8.25

Podzespół „Po co badać” – referuje prof. Tomasz Kotwicki (10 min.) + dyskusja (10 min.)

b. 8.25 – 8.45

Podzespół „Kiedy badać?” – referuje dr Anna Dembińska (10 min.) + dyskusja (10 min.)

c. 8.45 – 9.05

Podzespoły „Jak badać?” Kto ma badać? – referuje prof. Dariusz Czaprowski (10 min.) + dyskusja (10 min.)

d. 9.05 – 9.25

Podzespół „Terminologia”– referuje dr hab. Marcin Tyrakowski (10 min.) + dyskusja (10 min.)

3. 9.25 Sprawy różne i wolne wnioski

 

 
II zebranie Zespołu zadaniowego Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN ds. diagnostyki i leczenia zachowawczego w przebiegu skoliozy idiopatycznej
 

Dnia 01. grudnia 2017 roku w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Prof. W. Degi w Poznaniu odbyło się II spotkanie Zespołu zadaniowego ds. diagnostyki i leczenia zachowawczego skolioz idiopatycznych PAN. Podczas spotkania dyskutowano nad wypracowaniem wytycznych w zakresie badań mających na celu wczesne wykrycie skoliozy u dzieci, co może znacznie zmniejszyć ryzyko progresji deformacji kręgosłupa do poziomu wymagającego zastosowanie leczenia operacyjnego.

Plan spotkania:

1. Rozpoczęcie zebrania – dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. OSW

2. Przedstawienie wyników prac poszczególnych podzespołów:

a. Podzespół „Po co badać” – referuje prof. Tomasz Kotwicki

b. Podzespół „Jak badać?” – referuje prof. Dariusz Czaprowski

c. Podzespół „Kto ma badać?” – referuje prof. Dariusz Czaprowski

d. Przerwa

e. Podzespół „Terminologia”– referuje dr hab. Marcin Tyrakowski

3. Sprawy różne i wolne wnioski

 

 

 

Konferencja „Nowoczesne technologie medyczne i ich wpływ na profilaktykę oraz codzienną praktykę kliniczną w polskiej służbie zdrowia”

Dnia 8. maja 2017 roku  w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej podczas konferencji pt. „Nowoczesne technologie medyczne i ich wpływ na profilaktykę oraz codzienną praktykę kliniczną w polskiej służbie zdrowia” członek Zespółu zadaniowego mgr Mateusz Kozinoga referował pracę pt.: „Nowa formuła specjalistycznej opieki medycznej nad dzieckiem ze skoliozą”. Konferencja została zorganizowana przez Marszałka Senatu RP, Komitet Nauk Klinicznych PAN oraz Radę Główną Instytutów Badawczych i Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

 

 
 
 
 
I zebranie Zespołu zadaniowego Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN ds. diagnostyki i leczenia zachowawczego w przebiegu skoliozy idiopatycznej
 
Dnia 01. kwietnia 2017 roku w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie odbyło się I zebranie Zespolu zadaniowego Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN ds. diagnostyki i leczenia zachowawczego w przebiegu skoliozy idiopatycznej.

Plan spotkania:

  1. Rozpoczęcie zebrania – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Klukowski.
  2. Przedstawienie składu Zespołu.
  3. Przedstawienie głównych zadań Zespołu.
  4. Przedstawienie wytycznych SOSORT oraz SRS w zakresie badań przesiewowych mających na celu wczesne wykrycie skoliozy idiopatycznej.
  5. Propozycja harmonogramu prac (wraz z podziałem zadań) Zespołu w zakresie opracowania rekomendacji dotyczących prowadzenia badań przesiewowych mających na celu wczesne wykrywanie skoliozy idiopatycznej.
  6. Propozycja harmonogramu spotkań Zespołu.
  7. Sprawy różne i wolne wnioski.

 
Zespół Zadaniowy d.s. Diagnostyki i Leczenia Zachowawczego w Przebiegu Skoliozy Idiopatycznej działający przy Komitecie Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN

 

W wyniku pozytywnego głosowania i uchwały zebrania plenarnego Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej z dnia 22 września 2016 roku oraz akceptacji treści uchwały przez wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk Pana prof. dr. hab. Stanisława Czuczwara powołano na okres kadencji 2016-2020 r. Zespół Zadaniowy d.s. Diagnostyki i Leczenia Zachowawczego w Przebiegu Skoliozy Idiopatycznej. Przewodniczącym zespołu został prof. Dariusz Czaprowski.

Podstawowymi zadaniami zespołu jest opracowanie rekomendacji w zakresie standardów prowadzenia badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania skoliozy idiopatycznej, jak również opracowanie na podstawie wyników badań naukowych oraz zaleceń międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych, rekomendacji w zakresie diagnostyki i leczenia zachowawczego (fizjoterapia, leczenie gorsetowe) skoliozy idiopatycznej.

Dnia 18 listopada br. podczas VII Forum Praktyków Skoliozy odbywającym się w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Przewodniczący Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. n. med. Krzysztof Klukowski wręczył nominacje Członkom Zespołu Zadaniowego ds. Diagnostyki i Leczenia Zachowawczego w Przebiegu Skoliozy Idiopatycznej.

W skład zespołu wchodzą:

1. Dr hab. n. k. f. prof. nzw. Dariusz Czaprowski – fizjoterapeuta

- przewodniczący Zespołu

- Kierownik Centrum Postawy Ciała, Olsztyn

- Wydział Fizjoterapii, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn

- Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment, SOSORT

- International Research Society on Spinal Deformities, IRSSD

2. Prof. dr hab. n. k. f. Jacek Lewandowski – fizjoterapeuta

- zastępca przewodniczącego Zespołu

- Kierownik Katedry Rehabilitacji Narządu Ruchu, Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań

3. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kotwicki – lekarz, specjalista w zakresie ortopedii

i traumatologii

- Kierownik Kliniki Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny im.

Karola Marcinkowskiego, Poznań

- Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment, SOSORT

- Scoliosis Research Society, SRS

- International Research Society on Spinal Deformities, IRSSD

4. Dr hab. n. med. Bolesław Kalicki prof. WIM – lekarz, specjalista w zakresie pediatrii

i medycyny rodzinnej

- Kierownik Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut

Medyczny, Warszawa

- Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pediatrii dla obszaru województwa mazowieckiego

5. Dr hab. n. med. Jacek Durmała – lekarz, specjalista w zakresie pediatrii i rehabilitacji

- Kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice               – Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment, SOSORT

6. Dr n. med. Marcin Tyrakowski – lekarz, specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii

- Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny CMKP im. Prof. Adama Grucy w Otwocku

- Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, Centrum Medycznego

Kształcenia Podyplomowego, Otwock

- Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment, SOSORT

7. Dr n. med. Dariusz Kossakowski – lekarz, specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii

- Ordynator Oddziału Ortopedyczno-Urazowego, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital

Dziecięcy, Olsztyn

8. Lek. med. Anna Dembińska – lekarz, specjalista w zakresie pediatrii i rehabilitacji medycznej

- Kierownik Oddziału Rehabilitacyjnego, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci,

Ameryka k. Olsztynka

9. Dr n. k. f. Agnieszka Kędra – nauczyciel wychowania fizycznego, specjalista z zakresu

gimnastyki korekcyjnej

- Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, Akademia Wychowania

Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Warszawa

10. Dr n. o k. f. Agnieszka Stępień – fizjoterapeuta

- Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

w Warszawie

11. Dr n. o zdr. Łukasz Stoliński – fizjoterapeuta, nauczyciel wychowania fizycznego,

specjalista z zakresu gimnastyki korekcyjnej

- Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny, Poznań

- Rehasport Clinic, Poznań

- Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment, SOSORT

12. Dr inż. Piotr Murawski – statystyk

- Kierownik Oddziału Teleinformatyki, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa

13. Dr n. k. f. Justyna Bloda – fizjoterapeuta

- Wydział Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego,

Warszawa

14. Mgr Aleksandra Kolwicz-Gańko – fizjoterapeuta, sekretarz Zespołu

- Wydział Fizjoterapii, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn

- Centrum Postawy Ciała, Olsztyn

15. Mgr Mateusz Kozinoga – fizjoterapeuta

- Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny, Poznań

- Rehasport Clinic, Poznań

- Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment, SOSORT

16. Mgr Paweł Piwoński – fizjoterapeuta

-  Instytut Fizjoterapii, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski

Wszystkim nominowanym gratulujemy.

KOMISJA NAGRÓD KOMITETU
 
prof. dr hab. Edward MLECZKO - przewodniczący
prof dr hab. Zofia IGNASIAK
prof. dr hab. Krzysztof KLUKOWSKI
dr hab. Jolanta KUJAWA
prof. dr hab. Wiesław OSIŃSKI