Przewodniczący:

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Klukowski, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa


Zastępcy Przewodniczacego:

Prof. dr hab.n.med. Jolanta Kujawa, Uniwersytet Medyczny, Łódź

Prof. dr hab. Wiesław Osiński, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań

Członkowie:

Prof. dr hab. Jacek Lewandowski, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań

Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz, Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław

Prof. dr hab. Edward Mleczko, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków


Sekretarz naukowy:

Dr hab. Dariusz Czaprowski, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Rusieckiego, Olsztyn