Dnia 22 września 2016 roku o godzinie 11.00 w Siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Kultury i Nauki odbyło się posiedzenie Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN.

Program zebrania Komitetu obejmował:

  1. Sprawozdanie z konferencji „Biomechanics 2016” - prof. Andrzej Wit.
  2. Sprawozdanie z konferencji „Motor Control 2016” - prof. Grzegorz Juras.
  3. Przyjęcie protokołu z zebrania Komitetu z 19 maja 2016 r.
  4. Zaopiniowanie kandydatów zgłoszonych w wyborach członków krajowych PAN w 2016 r.
  5. Nowe propozycje współpracy z wydawnictwem Lekarskim PZWL - dotyczące publikacji popularno-naukowych zgodnych z profilem naukowym Komitetu.
  6. Powołanie Zespołu Zadaniowego Komitetu d.s. Diagnostyki i Leczenia Zachowawczego w Przebiegu Skoliozy Idiopatycznej - zatwierdzenie składu i głównych kierunków działania.
  7. Informacja na temat nagród naukowych Komitetu za rok 2015.
  8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.