Komitet swym zakresem działania obejmuje nauki o kulturze fizycznej i nauki medyczne.