Komitet swym zakresem działania obejmuje nauki o kulturze fizycznej i nauki medyczne.

 

 

Formularz zgłoszenia wniosku o udzielenie patronatu naukowego Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN